• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
TOEFL Practice
Sorun Öğrenin
Uzman Öğretmenimiz Sayın Fuat Turgut İngilizce ile ilgili örnek sorularınızı online olarak çözüyor, sizlere, pratik ipuçları veriyor. Bu hizmetten yararlanmak için, sitemize üye olup örnek sorunuzu site yöneticisine iletmeniz yeterlidir. (Soru word, pdf veya resim formatında olabilir)
Facebook Grubumuz
Kursumuzu ve etkinliklerimizi
sitemizden olduğu gibi Facebook grubumuzdan da takip edebilirsiniz.
English Anchor, Facebook'ta da yanınızda.
Örnek Soru Tipleri
Gramer örnekleri
Soru Çözümleri
Pratik Bilgiler
ve daha fazlası
Takvim

YDS NEDİR ?

 ÜDS KURSLARI,ÜDS KURSU,KPDS 

YDS GELDİ. İLK SINAV 7 NİSAN 2013'de. ŞİMDİ NE OLACAK?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki çok uzun zamandır,özellikle 2008'den sonra, şimdiki adıyla YDS kurslarımıza katılan öğrencilere tüm ders konularını ve çözüm tekniklerini Analitik Kavrama Tekniği ile vermekteyiz. Dolayısıyla Yabancı Dil Ölçme Sınavları ne kadar değişirse değişsin öğrencilerimiz bir sistem sorunu yaşamamaktadırlar. Çünkü öğrenmiş oldukları tüm konuları ve çözüm tekniklerini sınavlarda rahatlıkla uygulayabilmişler ve tüm sınav formatlarına adapte olabilmişlerdir.

KPDS,ÜDS kurslarında İngilizce öğrenilmez sadece Sınav geçilir mantığı English Anchor için hiç bir dönemde geçerli olmamıştır. Şimdiye kadar olduğu gibi YDS adı ile uygulanacak olan sınavın formatı ne olursa olsun öğrencilerimiz kurslarımızda PROFICIENCY bir sınava hazırlandıklarından hem İngilizce öğrenirler hem de gerek ULUSAL SINAVLARDA gerekse ULUSLARARASI SINAVLARDA BAŞARILI OLURLAR.

Şimdi başarılı olmanın sırrını verelim;

Ezbere dayalı konu öğrenimi yerine tümden gelim metoduyla konular öğrenilmelidir.
Sadece uyarlama ile hazırlanmış sorularda doğruluğu söz konusu olan sözde ipucu ya da teknikler değil soru türü ne olursa olsun kişinin kendisinin kavrayabildiği ve yorumlayabileceği soru çözüm teknikleri öğrenilmelidir.
Kelime bilgisi sıradan sözlük mantığı ile değil "context" içinde ve "collocation"'larla birlikte sorular ve paragraflar üzerinden öğrenilmelidir.
Akademik Kelime Listesinde bulunan kelimeler çok fazlaca kullanılarak ve soru çözülerek öğrenilmelidir.
"Structure" bilgisi çok önemlidir. Bu sadece İngilizce zamanları öğrenmek demek değildir. Cümle yapılarını iyi öğrenmemiz gerekmektedir.
Özellikle Akademik konularla ilgili ders anlatımı niteliğindeki paragraflar üzerinden paragraf çalışmaları yapılmalıdır.
YDS gibi sınavlara hazırlanmak için mutlaka "Intermediate" (Orta seviyede) "Skill Based" (Beceri Odaklı) bir Genel İngilizce seviyesi tamamlanmış olmalıdır.
Kesinlikle sınav grubu Uzman Öğretmenler Eşliğinde ya da yardımıyla hazırlanmış bir öğrenim süreci planlanmalıdır.
Dinleme çalışmalarına çok önem verilmelidir. İyi bir kulak hafızası her türlü İngilizce Sınavında mutlak yardımcınız olacaktır.
Okuduğumuz akademik paragraflardaki konular doğrultusunda mutlaka bunlara benzer yazma çalışmaları yapılmalıdır.
Şu an için YDS ' nin soru tipleri,adeti ve puanlama ağırlıkları henüz netlik kazanmış değil. Ancak, YDS hazırlığı yapacak kişilerin mutlaka alışılmış KPDS,ÜDS mantığından mutlaka uzaklaşmaları gerekmektedir. Yani İngilizce çalışmalarını daha öğrenme odaklı bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekir. Kesinlikle ezberleme yönteminden ve özellikle çeviri yapmaya çalışma alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerekir.

YDS soruları KPDS,ÜDS sorularına göre daha analitik düşünmeyi gerektirecek soru türlerinden oluşacaktır. Bu soruları Türkçe'ye çevirerek ya da zaman uyumuna sığınarak cevaplandırabilmeniz eskisi kadar kolay olmayacaktır. Tam da bu nedenle YDS soru çözme tekniklerinin mutlaka Akademik İngilizce Sınavlarındaki soru türlerini çözümleme teknikleri kapsamında yapılması gerekmektedir. Öncelikle İngilizce cümle yapılarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Cümle yapıları YDS gibi sınavlarda özellikle paragraf soru türlerinde zorluk yaşamamak için çok önemlidir. Gene en önemli unsurlardan bir tanesi de kelime bilgisidir. Her sınavın doğal olarak kendisine özgü bir kelime dağarcığı yıllar içerisinde oluşur. Ancak YDS henüz yeni bir sınav olduğundan buradaki kelimelerin ağırlığının ne olacağı çok net değildir. Bu nedenle YDS ' nin tamamen bir Akademik Dil Seviyesi Ölçme Sınavı olduğunu düşünmeliyiz ve kelime dağarcığı olarak mutlaka Academic Word List ' i temel almalıyız AKADEMİK KELİME LİSTESİ .Bu kelimeler her türlü PROFICIENCY sınav için geçerli kelimelerdir. Yani hem YDS hem de TOEFL,IELTS,FCE gibi İngilizce sınavlarda da bu kelime listesi temel alınmalıdır. Ayrıca YDS'de soru sorulma biçimlerinin KPDS ve ÜDS'ye göre değişiklik gösterebileceğini de düşünmeliyiz. Bu nedenle YDS hazırlığımızı gerçekleştirirken Use of English bölümü ve paragraf soruları açısından mutlaka FCE sınav formatında hazırlanmış soru tiplerini de dikkate almalıyız. Paragraf soruları için yarıca TOEFL paragraf soru biçimlerinin de bize referans olması gerekir. Özellikle paragraflarda bulunan bilgilerin birbirine geçişini sağlayacak cümle uygulamalarına ve paragraf içinde kullanılmış olan kelimelerin referans sorularına dikkat etmeliyiz.

Özetleyecel olursak şunu söylemeliyim YDS soru biçimlerine hazırlanmak için geçmiş KPD,ÜDS soru türlerinden tabi ki faydalanabiliriz ancak bunu yaparken ,TOEFL,IELTS gibi uluslararası İngilizce sınav formatlarını da dikkate alarak, çalışma tarzı olarak ezbere dayalı değil analitik kavramaya dayalı bir çalışma benimsemeliyiz. 

Saygılarımla

Fuat TURGUT

Dil Bilimci Yazar İngilizce Öğretmeni

www.englishanchor.com 

ÜDS 

Adaylar, Doçentlik, Doktora/Sanatta Yeterlik Çalışması veya Yüksek Lisans seçeneklerinden birini hedflediklerinde ÜDS 'ye girmeleri gerekir.

DEĞERLENDİRME
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testi cevaplayan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden ÜDS puanları hesaplanacaktır.

GENEL  BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1. 1. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 24. maddesi gereğince
hazırlanarak 31 Ocak 2009 tarih ve 27127 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Doçentlik Sınav Yönetmeliği"
uyarınca doçent adaylarının gireceği merkezi bir sınavdır. Bu sınava doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına
başvuracak adaylar da gireceklerdir. Ayrıca, ÜDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için de
kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir
önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebilirler. Ancak bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans
programları için ÜDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir. Bu sınav, Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.
1. 2. Yabancı dil koşulunun sağlanması için doçent ve doktora adayları ile sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak
adayların bu sınava girip başarılı olmaları gerekir.
1. 3. Yabancı dil koşulunun sağlanması için ÜDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65,000, doktora ve
sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55,000  puan almaları gerekir.
1. 4. ÜDS, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere üç ayrı alanda; Almanca, Fransızca ve İngilizce
olmak üzere, yılda iki kez Mart ve Ekim aylarında Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır,
Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Samsun,
Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa ve Bişkek’te (Kırgızistan) yapılır.
1. 5.Yukarıda belirtilenlerden başka dillerde yabancı dil sınavı açılmasına Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) karar verir.
Doçentlik Bilim Sınavına Almanca, Fransızca ve İngilizce dışında bir başka yabancı dil sınavı sonucu ile
başvurulmak  isteniyorsa, bu dilin ÜAK tarafından kabul edilmesi ve bu dilden Kamu Personeli Yabancı Dil
Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) 65 veya daha yüksek puan alınması gerekir.
1. 6.Türkiye'de veya uluslararası düzeyde yapılan yabancı dil seviye tespit sınavlarındaki başarı notunun doçentlik
başvurusu için aranan merkezî yabancı dil sınavındaki başarı şartını karşılayıp karşılamadığını 6114 sayılı Ölçme,
Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereği ÖSYM belirlemektedir.
İlgili kanun gereğince; ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma
Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucunda ÖSYM Yönetim Kurulunca Yabancı Dil
Sınavları  Eşdeğerliği hususunda alınan karar ve eşdeğerlik tablolarına ÖSYM'nin  http://www.osym.gov.tr
İnternet adresinden erişilebilir.
1. 7. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar, yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadırlar.
1. 8. "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği” uyarınca, mesleki bilgi sınavlarının sonucuna göre
yerleştirilme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği aranır. Yabancı dil yeterliliği için İngilizce,
Fransızca veya Almanca dillerinin birinden Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında veya
Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavında yüz üzerinden en az elli puan almış olmak ya da bu puana denk
kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şarttır. Yabancı dil sınav sonuçları  sınav
tarihinden itibaren beş  yıl süre ile geçerlidir. Beş  yıllık sürenin sona erdiği tarihin hesabında mesleki bilgi
sınavına başvuru tarihi dikkate alınır.
1.9. 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı
Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Merkezi Sınav ve Giriş Sınavlarına İlan ve Başvurma Şartları" adlı 2.
bölümün 6. maddesinde: "Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her
türlü atamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az 70, [Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı] tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak." ve "Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda
bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında
Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükümleri yer almaktadır. 2. bölümün 7. maddesinde
ise: "Yabancı dil okutmanı başvurularında [Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı] tarafından yapılan
Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip
olmak." hükmü yer almaktadır.
1.10. ÜDS'ye başvurular 6-15 Şubat 2012 tarihleri arasında alınacak, sınav 18 Mart 2012 tarihinde uygulanacaktır.
Sınav saat  09.30'da başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir.
1.11. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr
İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
1.12.Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden ve bir alandan sınava girilebilecektir. Başvuru süresi tamamlandıktan
sonraki beş gün içinde ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden Yabancı Dil ve Sınav Test Alanı
değişikliği yapılabilecektir

Ankara İngilizce Kursları (English Anchor)
 
En iyi Genel İngilizce Kurs İçerikleri, KPDS-ÜDS'de Analitik Kavrama Tekniği, Konuşma İngilizcesi Kurslarında Refleks Kazandırma Metodu, Çocuk İngilizcesinde Kalıcı Bellek Uygulamaları, İngilizce Hazırlık Destek-Atlama Kurslarında Öğren-Uygula Tekniği gibi
Akademik Çözümlemeler
Sadece
English Anchor Language School'da.  
 
 
 
 
 
 İngilizce Kursu Ankara,KPDS Kursları,Ankara ÜDS Kursu,Ankara Hazırlık Atlama Kursları,TOEFL Kursu,IELTS Kursları Ankara,TOEIC Kursu,En iyi İngilizce Kursu Ankara,Ankaradaki İngilizce Kursları,KPDS Teknikleri,KPDS Soruları,KPDS Kelimeleri,İngilizce Kurs Ücretleri,Fiyatları,Dil Kursları Ankara

 

 

 

 

İngilizce Hazırlık Destek

 writing,essay

Writing için gerekli her türlü bilgiye buradan ulaşabilirsiniz!

Free English ZONE
 İngilizce Ders,İngilizce Kurs
İngilizce Serbest Ders Çalışma Bölgesi.
İngilizce Gramer,Okuma,
Dinleme,Konuşma,
Yazma Çalışmaları
YDS Kurslarımız
Çocuk İngilizcesi
Küçüklerimizi de unutmadık. Çocuklarımızın yaz döneminde eğlenerek ve neşeli bir şekilde İNGİLİZCE öğrenmesini sağlayabiliriz. English Anchor'un, çocuk ingilizcesi konusunda uzman eğitmen kadrosu ile yaz dönemindeki kurslarımız açılmış bulunuyor. Ayrıntılar için lütfen bize ulaşınız
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam74
Toplam Ziyaret846909
İngilizce Bilmek ya da Bilmemek Live Video Project