• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
Üyelik Girişi
TOEFL Practice
Sorun Öğrenin
Uzman Öğretmenimiz Sayın Fuat Turgut İngilizce ile ilgili örnek sorularınızı online olarak çözüyor, sizlere, pratik ipuçları veriyor. Bu hizmetten yararlanmak için, sitemize üye olup örnek sorunuzu site yöneticisine iletmeniz yeterlidir. (Soru word, pdf veya resim formatında olabilir)
Facebook Grubumuz
Kursumuzu ve etkinliklerimizi
sitemizden olduğu gibi Facebook grubumuzdan da takip edebilirsiniz.
English Anchor, Facebook'ta da yanınızda.
Örnek Soru Tipleri
Gramer örnekleri
Soru Çözümleri
Pratik Bilgiler
ve daha fazlası
Takvim

KPDS Kelimeler

YDS ve YÖKDİL Sınavı için en çok gereken 1000 Kelime

YÖKDİL Kelimeleri,YDS KELİMELERİ

1.   abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up) "We abandoned the old car in the empty parking lot" "He abandoned the thought of asking for her hand in marriage" 
2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek
 "Abbreviate 'New York' and write 'NY'" 
3. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with)
=get rid of "Slavery was abolished in the mid-19th century in America and in Russia" 
4. absorb = içine çekmek, emmek
 "The liquids, light, and gases absorb" "he absorbed the knowledge or beliefs of his tribe" "The sponge absorbs water well" "The immigrants were quickly absorbed into society"5. abstain from = (alkol, ilaç vb) --- den sakınmak/ uzak durmak (=avoid from) ! "I abstain from alcohol"
6. abundance = bolluk, bereket
 Technocrats believe that classicaleconomics cannot properly deal with abundance, since it only deals with the distribution of scarce resources.
7. abundant = bol, bereketli
 "an abundant supply of water"
8. accelerate = hızlandırmak, ivme kazandırmak *** accelerator = gaz pedalı
 "The car accelerated"
9. accept = kabul etmek, razı olmak
 "People did not accept atonal music at that time" "I shall have to accept these unpleasant working conditions" 
10. access = erişmek, ulaşmak
 "How does one access the attic in this house?" "He took a wrong turn on the access to the bridge"(noun)
11. accessible to = 
ulaşılabilir, erişilebilir "a town accessible by rail" "readily accessible to the nonprofessional reader"
12. accommodate = (misafir, konuk vb) ağırlamak (= put up)
=conciliate/reconcile "This hotel can accommodate 250 guests" "The scientists had to accommodate the new results with the existing theories"(conciliate) 
13. accompany = (1) eşlik etmek, arkadaşlık etmek (= escort) (2) beraber bulunmak ya da bir arada gözükmek (* Pain and fever accompany inflammatory diseases)
  "The nurse accompanied the old lady everywhere"  "heart attacks are accompanied by distruction of heart tissue"; "this kind of vein accompanies certain arteries" 

14. accomplish = başarmak (= achieve)  
15. accumulate = (1) birikmek, çoğaltmak (2) biriktirmek, yığmak
 "Journals are accumulating in my office" "I am accumulating evidence for the man's unfaithfulness to his wife" 
16. accuracy = doğruluk, kesinlik
 "he was beginning to doubt the accuracy of his compass" "the atomic clock enabled scientists to measure time with much greater accuracy" 
17. accurate = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precise, correct)
 "the accounting was accurate""an accurate reproduction" 
18. accurately = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precisely, correctly)
 "he works very accurately"

19. accuse (of) = birini bir şeyle suçlamak, itham etmek "The neighbours accused the man of spousal abuse" 
20. achieve = başarmak, yerine getirmek
 "she achieved her goal despite setbacks" 
21. acknowledge as = (1) kabul etmek, --- olarak tanımak (2) (mektup, mesaj vb) aldığını gönderen kişiye bildirmek
 "She acknowledged that she might have forgotten" "The program committee acknowledged the submission of the authors of the paper" 
22. acquainted with = aşina olmak, haberdar olmak (= familiar with)
 "you should acquaint yourself with your new computer" "permit me to acquaint you with my son"    23. acquire = (dil, miras, huy vb) edinmek, kazanmak (= obtain, attain) (develop,get,assume) "I acquired a passing knowledge of Chinese" "Children acquire language at an amazing rate" "I acquired a strong aversion to television" 
24. acquisition = edinim
 "the acquisition of one company by another" "the child's acquisition of language" 
25. activity = faaliyet, aktivite *** activist = bir fikrin aktif destekçisi (= supporter)
 "his sphere of activity" "respiratory activity" "catalytic activity"(chemistry) "volcanic activity" "the level of activity declines with age"   26. adapt = bir şeye uyarlamak, uydurmak ( = adjust) "Adapt our native cuisine to the available food resources of the new country" 
27. addict = bağımlı, tiryaki *** drug addict = eroin bağımlısı
 "a golf addict" 
28. addiction to = bağımlılık, tiryakilik. 
Being abnormally tolerant to and dependent on something that is psychologically or physically habit-forming (especially alcohol or narcotic drugs) "under Roman law addiction was the justification for slavery"(Roman law) a formal award by a magistrate of a thing or person to another person (as the award of a debtor to his creditor); a surrender to a master 
29. addition = ilave, ek
 "the addition of cinnamon improved the flavour" "there was an addition to property taxes this year" 30. additionally = ayrıca, bunun yanı sıra, buna ilaveten (= furthermore, moreover) 

"he serves additionally as the CEO"

 EXERCISES 1-301.Fill in the puzzle by using the appropriate words 1-30. 
  1    2   
           
3          
           
     4     
           
           
           
5          
           
   6       
   ACROSS1.The property of a more than adequate quantity or supply3.Cause to move faster4. Someone who is so ardently devoted to something that it resembles an addiction5. The state of being active6. To gain with effort DOWN1.Get or gather together2. Give up with the intent of never claiming again3. Be present or associated with an event or entity

4. Do away with

KPDS Kelimeleri Devam 

YDS GELDİ. İLK SINAV 7 NİSAN 2013'de. ŞİMDİ NE OLACAK?

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki çok uzun zamandır,özellikle 2008'den sonra, şimdiki adıyla YDS kurslarımıza katılan öğrencilere tüm ders konularını ve çözüm tekniklerini Analitik Kavrama Tekniği ile vermekteyiz. Dolayısıyla Yabancı Dil Ölçme Sınavları ne kadar değişirse değişsin öğrencilerimiz bir sistem sorunu yaşamamaktadırlar. Çünkü öğrenmiş oldukları tüm konuları ve çözüm tekniklerini sınavlarda rahatlıkla uygulayabilmişler ve tüm sınav formatlarına adapte olabilmişlerdir.

KPDS,ÜDS kurslarında İngilizce öğrenilmez sadece Sınav geçilir mantığı English Anchor için hiç bir dönemde geçerli olmamıştır. Şimdiye kadar olduğu gibi YDS adı ile uygulanacak olan sınavın formatı ne olursa olsun öğrencilerimiz kurslarımızda PROFICIENCY bir sınava hazırlandıklarından hem İngilizce öğrenirler hem de gerek ULUSAL SINAVLARDA gerekse ULUSLARARASI SINAVLARDA BAŞARILI OLURLAR.

Şimdi başarılı olmanın sırrını verelim;

Ezbere dayalı konu öğrenimi yerine tümden gelim metoduyla konular öğrenilmelidir.
Sadece uyarlama ile hazırlanmış sorularda doğruluğu söz konusu olan sözde ipucu ya da teknikler değil soru türü ne olursa olsun kişinin kendisinin kavrayabildiği ve yorumlayabileceği soru çözüm teknikleri öğrenilmelidir.
Kelime bilgisi sıradan sözlük mantığı ile değil "context" içinde ve "collocation"'larla birlikte sorular ve paragraflar üzerinden öğrenilmelidir.
Akademik Kelime Listesinde bulunan kelimeler çok fazlaca kullanılarak ve soru çözülerek öğrenilmelidir.
"Structure" bilgisi çok önemlidir. Bu sadece İngilizce zamanları öğrenmek demek değildir. Cümle yapılarını iyi öğrenmemiz gerekmektedir.
Özellikle Akademik konularla ilgili ders anlatımı niteliğindeki paragraflar üzerinden paragraf çalışmaları yapılmalıdır.
YDS gibi sınavlara hazırlanmak için mutlaka "Intermediate" (Orta seviyede) "Skill Based" (Beceri Odaklı) bir Genel İngilizce seviyesi tamamlanmış olmalıdır.
Kesinlikle sınav grubu Uzman Öğretmenler Eşliğinde ya da yardımıyla hazırlanmış bir öğrenim süreci planlanmalıdır.
Dinleme çalışmalarına çok önem verilmelidir. İyi bir kulak hafızası her türlü İngilizce Sınavında mutlak yardımcınız olacaktır.
Okuduğumuz akademik paragraflardaki konular doğrultusunda mutlaka bunlara benzer yazma çalışmaları yapılmalıdır.
Şu an için YDS ' nin soru tipleri,adeti ve puanlama ağırlıkları henüz netlik kazanmış değil. Ancak, YDS hazırlığı yapacak kişilerin mutlaka alışılmış KPDS,ÜDS mantığından mutlaka uzaklaşmaları gerekmektedir. Yani İngilizce çalışmalarını daha öğrenme odaklı bir şekilde gerçekleştirmeleri gerekir. Kesinlikle ezberleme yönteminden ve özellikle çeviri yapmaya çalışma alışkanlıklarından vazgeçmeleri gerekir.

YDS soruları KPDS,ÜDS sorularına göre daha analitik düşünmeyi gerektirecek soru türlerinden oluşacaktır. Bu soruları Türkçe'ye çevirerek ya da zaman uyumuna sığınarak cevaplandırabilmeniz eskisi kadar kolay olmayacaktır. Tam da bu nedenle YDS soru çözme tekniklerinin mutlaka Akademik İngilizce Sınavlarındaki soru türlerini çözümleme teknikleri kapsamında yapılması gerekmektedir. Öncelikle İngilizce cümle yapılarının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Cümle yapıları YDS gibi sınavlarda özellikle paragraf soru türlerinde zorluk yaşamamak için çok önemlidir. Gene en önemli unsurlardan bir tanesi de kelime bilgisidir. Her sınavın doğal olarak kendisine özgü bir kelime dağarcığı yıllar içerisinde oluşur. Ancak YDS henüz yeni bir sınav olduğundan buradaki kelimelerin ağırlığının ne olacağı çok net değildir. Bu nedenle YDS ' nin tamamen bir Akademik Dil Seviyesi Ölçme Sınavı olduğunu düşünmeliyiz ve kelime dağarcığı olarak mutlaka Academic Word List ' i temel almalıyız AKADEMİK KELİME LİSTESİ .Bu kelimeler her türlü PROFICIENCY sınav için geçerli kelimelerdir. Yani hem YDS hem de TOEFL,IELTS,FCE gibi İngilizce sınavlarda da bu kelime listesi temel alınmalıdır. Ayrıca YDS'de soru sorulma biçimlerinin KPDS ve ÜDS'ye göre değişiklik gösterebileceğini de düşünmeliyiz. Bu nedenle YDS hazırlığımızı gerçekleştirirken Use of English bölümü ve paragraf soruları açısından mutlaka FCE sınav formatında hazırlanmış soru tiplerini de dikkate almalıyız. Paragraf soruları için yarıca TOEFL paragraf soru biçimlerinin de bize referans olması gerekir. Özellikle paragraflarda bulunan bilgilerin birbirine geçişini sağlayacak cümle uygulamalarına ve paragraf içinde kullanılmış olan kelimelerin referans sorularına dikkat etmeliyiz.

Özetleyecel olursak şunu söylemeliyim YDS soru biçimlerine hazırlanmak için geçmiş KPD,ÜDS soru türlerinden tabi ki faydalanabiliriz ancak bunu yaparken ,TOEFL,IELTS gibi uluslararası İngilizce sınav formatlarını da dikkate alarak, çalışma tarzı olarak ezbere dayalı değil analitik kavramaya dayalı bir çalışma benimsemeliyiz. 

Saygılarımla

Fuat TURGUT

Dil Bilimci Yazar İngilizce Öğretmeni

www.englishanchor.com 

Ankara İngilizce Kursları (English Anchor)
 
En iyi Online Genel İngilizce Kurs İçerikleri, YÖKDİL Sınavı ve Online YDS'de Analitik Kavrama Tekniği, Konuşma İngilizcesi Kurslarında Refleks Kazandırma Metodu, Çocuk İngilizcesinde Kalıcı Bellek Uygulamaları, İngilizce Hazırlık Destek-Atlama Kurslarında Öğren-Uygula Tekniği gibi
Akademik Çözümlemeler
Sadece
English Anchor Language School'da.  
 
 
 
 
 
 İngilizce Kursu Ankara,KPDS,YDS Kursları,Ankara ÜDS Kursu,Ankara Hazırlık Atlama Kursları,TOEFL Kursu,IELTS Kursları Ankara,TOEIC Kursu,En iyi İngilizce Kursu Ankara,Ankaradaki İngilizce Kursları,KPDS Teknikleri,KPDS Soruları,KPDS Kelimeleri,İngilizce Kurs Ücretleri,Fiyatları,Dil Kursları Ankara

 

 

 

 

kpds,üds kelimeler,kpds kelime dersleri,ücretsiz ingilizce kelime dersleri,ücretsiz kpds kelime listesi,kpds,üds en çok çıkan kelime listesi,ankara kpds kursu,ankara kpds kursları,ankara ingilizce kursu,ingilizce kursları ankara,ingilizce ankara,online ingilizce,online kpds,online üds

 İngilizce Hazırlık Destek

 writing,essay

Writing için gerekli her türlü bilgiye buradan ulaşabilirsiniz!

Free English ZONE
 İngilizce Ders,İngilizce Kurs
İngilizce Serbest Ders Çalışma Bölgesi.
İngilizce Gramer,Okuma,
Dinleme,Konuşma,
Yazma Çalışmaları
YDS Kurslarımız
Çocuk İngilizcesi
Küçüklerimizi de unutmadık. Çocuklarımızın yaz döneminde eğlenerek ve neşeli bir şekilde İNGİLİZCE öğrenmesini sağlayabiliriz. English Anchor'un, çocuk ingilizcesi konusunda uzman eğitmen kadrosu ile yaz dönemindeki kurslarımız açılmış bulunuyor. Ayrıntılar için lütfen bize ulaşınız
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam35
Toplam Ziyaret851403
İngilizce Bilmek ya da Bilmemek Live Video Project